0212 843 62 59 info@pekercocukgelisim.com

Gelişim & Zeka Testleri

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

0-6 yaş arasında yer alan çocuklara ve bebeklere uygulanan gelişim tarama testidir.

Ölçtüğü beceriler; çocuk ve bebeklerde ince motor ve kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve öz bakım  becerileridir.

Denver II testi çocuğun belli alanlarda, kendi yaş gelişim profiline uygun bir şekilde gelişimsel sürecini takip etmeye, anlamaya ve gözlemlemeye yarayan geçerliliği ve güvenilirliliği olan bir testtir.

Uygulama Alanları: 

Denver II testi gelişimsel olarak çoğunlukla ;

1-Sağlıklı gelişim gösteren çocukları ve bebekleri olası sorunlardan korumak ve takip için,

2-Yaşına uygun olan becerileri, geliştirmekte güçlük yaşıyorsa,

3-Gelişim geriliği gösteren çocuk ve bebeklerde, riskli bebeklerde (erken doğum, kordon dolanması, doğum ağırlığı düşük, çoğul gebeliklerde),

4- Riskli gebelik geçiren anne adaylarının ( madde bağımlılığı, herhangi bir hastalık veya gelişimsel öyküsü, akraba evliliği)  bebeklerinde,

5-Okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü olan çocuklarda,

6- Algılama ve dili kullanmakta zorlanan çocuklarda,

7- Fiziksel gelişimi yaş gelişimine uygun ilerlemiyorsa,

8- Okul öncesi dönemde sosyal iletişim becerisi kurmakta zorlanıyor ise Denver II Testi uygulanır.

MTROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

4-6 yaş arası çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.

Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

WISC-R ZEKA TESTİ

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği, 6-16 yaş arasındaki çocukların zeka düzeylerini hakkında bilgi veren ölçme aracıdır. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği, hem sağlık alanında hem de eğitim alanında kullanılan bir zeka testidir. Test herhangi biri tarafından uygulanamaz. Testin uygulanması ancak uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir ve test boyunca bireysel olarak uygulanmalıdır. WISC-R Zeka Testi ölçeği çocuğun sözel, performans ve genel alanda zeka düzeyi hakkında uzmanlara bilgi vermekte ve çocuğun zeka düzeyi ölçeğindeki yerini göstermektedir.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir. Çocuğu en iyi tanıyan kişiler olarak annelerin çocuk hakkında verdikleri bilgiler uzun süreli gözleme dayanmaktadır. Böylece bireysel test uygulamalarında sonuçları olumsuz olarak etkileyebilecek hastalık, yorgunluk, uyku gibi geçici durumlar annelerin değerlendirmelerine yansımamaktadır. Bu envanter anneler dışında çocuğun gelişimini yakından izleyen ve çocuğu iyi tanıyan babalar ve ebeveynler tarafından da uygulanabilir. Envanter, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine de olanak sağlar.

CATTEL ZEKA TESTİ

R.B. Cattel tarafından geliştirilmiş olan Cattel Zeka Testi, Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 6- 14 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Performans ile zeka seviyesini ölçen bir testtir. 4 alt testten, dört ayrı puan elde edilerek kişinin zeka seviyesi hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması vardır, bu süre 25 dakikadır.

PORTEUS LABİRENTLER TESTİ

Porteus Labirent Testi, 7-14 yaş arasındaki çocukların zekâ ölçümünde kullanılan bir testtir. Temkinli davranmak, ileriyi görmek, çeşitli engellerden kendini korumak gibi özel zeka alanları ölçülür. Bu test özellikle insanın günlük yaşamındaki davranışlarda gösterdiği beceriyi ölçer.

KİNDER ANGST TESTİ (KAT)

Prof.Dr.Franz Thummer und Uve Tewes tarafından geliştirilmiştir. Korku Soru Listesi Kat, Çocuklarda korku durumlarını ölçüp saptamak için kullanılan bir testtir. 9-12 yaş arası tipik gelişim gösteren çocuklara uygulanabilir.

FRANKFURTER DİKKAT TESTİ

Frankfurter dikkat testi genel olarak performans açısından başarılı sonuçlar gösteren bir uygulamadır. Çocuğunda dikkat problemi gören ebeveynler için tercih edilebilecek bir ölçme aracıdır. 60 ile 72 ay arası çocuklar için uygun olan bir testtir.

BURDON DİKKAT TESTİ

Burdon Dikkat Testi 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir. Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla  kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

2,5-18 yaş arasındaki çocukların dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.

RESİM ANALİZİ TESTLERİ

GOOD ENOUGH . HARRiS – BİR İNSAN ADAM ÇİZ TESTİ: Goodenough’un Bir Adam Çiz Testi bir zekâ testi olmakla birlikte, projektif bir test olarak da kullanılabilir.3-12 yaş arasındaki çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlayan bir testtir. Bireylerde zihinsel gelişmeyi ölçmek için kullanılan bir testtir.

BİR İNSAN ÇİZ TESTİ: Grafik anlatımla gerçekleştirilen projektif bir testtir. Tek tek ve grup halinde kişilere uygulanabilir. Yaş sınırı yoktur. Anlamlı resim çizebilecek her yaştaki çocuğa uygulanabilir

AİLE ÇİZ TESTİ: Aile çiz testi çocukların ailelerine karşı tutumunu, korkularını, ihtiyaç ve olgunluk düzeylerini, stres faktörleri ve cinsiyet eğilimlerini belirlemede oldukça uygundur. Bu nedenle testin geniş kullanımı alanı mevcuttur.

GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

36 – 72 ay arasındaki çocukların motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Böylece bu yaş aralığındaki çocukların psiko-motor gelişimlerinin ne aralıkta olduğunu belirler. Çocukların genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasını sağlar.

Hızlı Randevu Formu

    X